Het wedstrijdbriefje, wat staat er allemaal op?    
 • Datum, naam van het toernooi en het adres van de sporthal 
 • De naam van de judoka 
 • Geslacht, geb. jaar en gewicht en de gewichtsklasse 
 • Weegtijden van het blok waar je in zit 
 • Telefoonnr en een datum voor het ompoulen        
Stel je bent zwaarder dan het gewicht wat je opgegeven hebt, wat moet je dan doen?   

We gaan het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 
Pietje Puk, opgegeven gewicht 55 kg,  zit volgens het weegbriefje in de klasse – 60 kg. Pietje weegt nu 58 kg, echter hij hoeft nu niet omgepould te worden, immers hij valt nog binnen de zijn klasse. Zou Pietje nu 62 kg wegen, dan moet hij wel omgepould worden.   

Ompoulen: 
Voor het ompoulen neem je contact op met het telefoonnr wat op het briefje staat en geef je je gegevens door en het nieuwe gewicht. Het is wel van belang dat je je nieuwe informatie (poulenummer, matnummer, tijd van de weging en aanvangstijd van de wedstrijden) doorgeeft aan onze vereniging en je coach.   

Weging: 
De tijd van de weging is belangrijk want als je niet binnen dat tijdsdeel gewogen bent, mag je niet meedoen!! En natuurlijk moet je je op tijd melden bij je wedstrijdmat!   

Wat moet je meenemen: 
 • Judopak en je band 
 • wedstrijdbriefje 
 • judopaspoort 
 • iets te eten en te drinken 
 • en als je ze hebt een witte en een rode band 
 • slippers als je dat prettig vindt         

Vragen kan je stellen aan de trainers of mail naar wedstrijden@budovereniginghoogeveen.nl   

Het wedstrijdsecretariaat