1/4/2016 – Contributie (per kwartaal) ING -IBAN:  NL56 INGB 0004 225496 

Judo
    t/m 10 jaar € 34,= 1 uur les
11 t/m 15 jaar € 39,= 1 uur les
16 jaar eo € 45,= 1 uur les
   
Conditietraining
alle leeftijden € 37,50

Aikido of Systema
vanaf 16 jaar € 65,= 1,5 uur les

Aikido en Systema
vanaf 16 jaar € 88,= 3 uur les (samen)

Voor de volledigheid noemen we ook de bijkomende zaken
Inschrijfgeld € 10,00 per keer
1 uur extra les € 13,=
2 uur extra les op Vrijdagavond € 18,=
Korting bij 2 gezinsleden € 5,00 per kwartaal
Korting bij 3 gezinsleden € 10,00 per kwartaal
Korting bij 4 gezinsleden € 15,00 per kwartaal
Acceptgiro i.p.v. automatisch betalen € 2,50 extra per kwartaal
Boete bij te laat betalen € 2,50 per keer
Korting bij vooruitbetaling per jaar € 10,00 per jaar
Bij het volgen van trainingen voor de bruine en zwarte band dient eenmalig per bandkleur betaald te worden € 40,00 eenmalig/bandkleur

Opzeggen lidmaatschap alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie

Er kan uitsluitend per kwartaal opgezegd worden, waarbij u minimaal 2 weken voorafgaand aan het kwartaal dient op te zeggen. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Zonder deze bevestiging is het lidmaatschap niet beëindigd en loopt de contributie door.
Briefjes voor het opzeggen zijn verkrijgbaar bij de trainers.


Informatie rondom lidmaatschap van de Judo Bond Nederland


Nieuwe leden, die judo of jiu jitsu gaan beoefenen, worden door ons automatisch aangemeld bij de Judo Bond Nederland. Raadpleeg voor voorwaarden en tarieven van dit lidmaatschap www.judobondnederland.nl / ledenservice / lidmaatschap JBN.