AanmeldingsformulierVoornaam: Voorleters : Tussenvoegsel: Achternaamn :
Adres : Huisnr :
Postcode : Woonplaats :
Telefoonnr : Geb. Datum *:
e-Mail : M/V/anders:
Ik geef mij op voor (bv Judo) / op welke dag? : /
IBAN nummer : IBAN tenaamstelling :
Heeft u al eerder de judosport beoefend? : Zo ja welke graad/kleur band had u? :
Wij zijn benieuwd hoe u kennisgemaakt heeft met onze vereniging :
website folder van onze vereniging gemeentegids vrienden of kennissen of anders
Wilt u de vereniging steunen als "Vriend van de Budo" voor 25,- per jaar? : (JA)

Door ondertekening schrijft u zich in als lid van de Budovereniging Hoogeveen en:

✔ verleent u tot wederopzegging een machtiging aan Budovereniging Hoogeveen, om van bovenstaand IBAN nummer de bedragen af te schrijven die verschuldigd zijn aan het lidmaatschap van de Budovereniging Hoogeveen. Voor de hoogte van de contributie en de gezinskorting zie onze website.

✔ als u zich aanmeldt voor judo geeft u tevens toestemming dat Budovereniging Hoogeveen u aanmeldt bij de Judo Bond Nederland (JBN). Lidmaatschapskosten worden door de Judobond Nederland apart in rekening gebracht. (Kosten zie: JBN). U ontvangt van de JBN een machtiging voor automatische incasso.

✔ u verklaart het Privacy beleid en het Protocol veilig en vertrouwd sporten van de vereniging te hebben gelezen en hiermee in te stemmen. Beide kunt u vinden op onze website.

ondertekening voor akkoord *

* verplicht in te vullen.Tenslotte:

De vereniging heeft vrijwilligers nodig voor de organisatie van toernooien, kampen, spelmiddagen en vele andere taken.
Afhankelijk van tijd, structureel of incidenteel (bijv. 1 x per jaar of 1 x per maand) zullen wij u mogelijk benaderen om hier invulling aan te geven. Ledenadministratie: Henk Scheppink. E-mail: ledenadministratie@budovereniginghoogeveen.nl

U kunt een judo- of aikidopak kopen bij onze vereniging.
Dit kan - na telefonische afspraak - bij Ibrahim Güngör, telefoon 06-15097219 of ibrahim.gungor@hotmail.nl.


© 2023 - Budo Vereniging Hoogeveen